A secured automation advisor

Who we are?

 • ยุคดิจิตอล คือชื่อเรียกของช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นหรืออย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ เราเริ่มรับข่าวสารจากทางโซเชียลมีเดีย มากกว่าสื่อสิงพิมพ์หรือรายการข่าวทางโทรทัศน์ หรือจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าห้างสรรพสินค้า ในช่วงเวลานี้ บริษัทไหนทำให้ขั้นตอนหรือบริษัทมีความเป็นดิจิตอลได้มากที่สุด โอกาสที่บริษัทนั้นจะรอดพ้นวิกฤติและสามารถเติบโตต่อเนื่องได้ดีจะมีสูง

  การเปลี่ยนตัวองค์กรให้มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้น พยายามตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไปจากพนักงานในองค์ และแทนที่ด้วยระบบ automation เพื่อให้มันสามารถทำงานให้เราได้ในทันที ไม่ต้องคอยมาสั่งการอีกรอบให้ซ้ำซาก ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของขั้นตอนการทำงานลง

  บริษัทคิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ Process Automation ครบวงจร เริ่มตั้งแต่ Digital Process Automation (DPA), Robotic Process Automation (RPA), Digital Signature (e-Sign) โดยมีประสบการณ์ในแวดวง Automation ไม่ต่ำกว่า 15 ปี ที่มีองค์กรชั้นนำในระดับประเทศให้ความไว้วางใจอย่างหลากหลาย

  Get Started
 • Video Thumbnail

What we do

 • Video Thumbnail
 • บริษัทคิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการในการทำ Digital Transformation และ Process Automation ในองค์กร โดยมุ่งเน้นในการที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาและต้นทุน เพิ่มผลประกอบการ ก้าวนำคู่แข่งในตลาดการแข่งขัน

  เราให้คำปรึกษาและบริการในการทำ Digital Transformation ตั้งแต่การร่วมช่วยวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ทำ business discovery เสนอแนะแนวทางและจัดหาแพลตฟอร์ม ไปจนถึงบริการพัฒนา business application เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  เรานำเสนอและคัดเลือกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มในด้าน Digital Process Automation, Robotic Process Automation (RPA), Digital Signature ที่เหมาะสมกับเป้าประสงค์ของลูกค้า โดยคำนึงถึงลักษณะองค์กร ทิศทางและแผนการในการพัฒนาธุรกิจต่อยอด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าได้

  Get Started

Solution

เราให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่า ให้คุณก้าวเหนือคู่แข่งมากกว่าใคร

Customers References

เรามีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยี Automate มาช่วยธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

 • AssetWorld
 • BBTec
 • BlueSolution
 • DiamondBuilding
 • Nike
 • egco
 • HMCPolymer
 • IEAT
 • KKU
 • Microsoft
 • rfs
 • SCGPackaging
 • SiamNistrans
 • SiamToyotaManufacturing
 • TeamPrecision
 • tse

Certificate & Partner

 • BBTec
 • AssetWorld
 • BlueSolution

 • AssetWorld

ติดต่อเรา

กรอกคำถามหรือรายละเอียดที่ต้องการทราบผ่านแบบฟอร์ม

บริษัท คิวมูลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

999/9 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 29 ห้อง 2991 ถ.พระรามที่ 1
แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-207-2336

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105561167170